pierwsza strona

METAPLEKS®

Polimetakrylan metylu. Metapleks® jest polimerem metakrylanu metylu otrzymywanym w Firmie Chemicznej Dwory S.A. dwiema metodami polimeryzacji - suspensyjną i blokową.

Metapleks S (suspensyjny), produkowany w postaci granulatu występuje w następujących odmianach:
Metapleks SC - o zwiększonej odporności termicznej,
Metapleks SO - ogólnego zastosowania.
Poszczególne odmiany różnią się własnościami fizykochemicznymi m.in. temperaturą mięknienia oraz wskaźnikami szybkości płynięcia.
Metapleks S stosowany jest w przemyśle optycznym, oświetleniowym, budowlanym oraz motoryzacyjnym do produkcji osłon świateł i świateł odblaskowych. Przeznaczony jest głównie do przetwarzania metodą wtrysku.

Metapleks® blokowy w postaci płyt lanych występuje w następujących odmianach:
Metapleks NO - płyty niebarwione ogólnego zastosowania,
Metapleks BT - płyty barwne transparentne (przeźroczyste),
Metapleks BK - płyty barwne kryte (nieprzeźroczyste). Płyty wytwarzane są w postaci prostokąta o wymiarach 1120 mm x 1300 mm i grubości 1,5 - 35 mm.