pierwsza strona

OSAKRYL®

Osakryl jest zarejestrowaną nazwą handlową dyspersji wodnych kopolimerów akrylowych, arylowostyrenowych, octanu winylu z alkiloakrylanami, otrzymywanych w obecności anionowych środków powierzchniowo czynnych.

Możemy wyróżnić w asortymencie siedem typów tych dyspersji:

Osakryl OA - kopolimer akrylowy,
Osakryl ADG
- kopolimer akrylowy,
Osakryl OSA - kopolimer akrylowo-styrenowy,
Osakryl OSA-1M - kopolimer akrylowo styrenowy,
Osakryl OB - kopolimer octanu winylu z alkiloakrylanami,
OsakrylR VA - kopolimer octanu winylu z estrem winylowym nasyconego, rozgałęzionego kwasu monokarboksylowego,
Osakryl KM - kopolimer winylowo-maleinowo-akrylowy.

Dyspersje te różnią się w zależności od rodzaju: zawartością suchej substancji, lepkością, średnicą cząstek, temperaturą zeszklenia, minimalną temperaturą tworzenia filmu itp.
Osakryle znajdują zastosowanie jako podstawowe środki wiążące w dekoracyjno ochronnych wyrobach powłokowych stosowanych w budownictwie (farby emulsyjne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, masy tynkarskie, farby), wyroby powłokowe na drewno (emalie, lakiery), kleje, składniki wiążące kleje.
Osakryle mogą być używane w pełnym stężeniu lub po rozcieńczeniu z wodą. Są mieszalne z innymi dyspersjami polimerów i kopolimerów winylowych w tym głównie octanu winylu.
Po odparowaniu wody tworzy się jednorodny, przeźroczysty film o dobrej adhezji do różnego rodzaju materiałów porowatych, w tym szczególnie do podłoża cementowego lub cementowowapiennego, drewna itp. Dyspersje te są mieszalne z nieorganicznymi wypełniaczami i pigmentami.