pierwsza strona

OWISPOL®

Owispol® jest zarejestrowaną nazwą handlową polistyrenu produkowanego przez Firmę Chemiczną Dwory S.A. Firma produkuje Owispol®:

HIPS - wysokoudarowy
GPPS - niskoudarowy.

W każdym z rodzajów produkowane są odmiany różniące się własnościami fizykochemicznymi m.in. temperaturą mięknienia czy wskaĄnikiem szybkości płynięcia. Owispole® 500, 525, 535, 585, 625, 680, 825, 825 E, 945 oraz 945 E w kolorze naturalnym oraz białym posiadają dopuszczenie PZH do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Owispol® w zależności od typu stosuje się do:
- produkcji pojemników, zabawek i wyrobów gospodarstwa domowego, pianek strukturalnych i płyt,
- wytłaczania płyt i folii oraz otrzymywania na drodze formowania próżniowego pojemników, naczyń jednorazowego użytku, opakowań,
- do formowania wtryskowego różnych detali technicznych i galanteryjnych w przemyśle opakowaniowym, maszynowym, elektronicznym oraz elektrotechnicznym.

Owispol® o podwyższonym wskaźniku płynięcia może być stosowany do wytwarzania elementów o złożonym kształcie.