pierwsza strona

PCW E

Polichlorek winylu (emulsyjny). PCW jest polimerem chlorku winylu, otrzymywanym w wyniku polimeryzacji emulsyjnej. Występuje w postaci drobnoziarnistego proszku.
Firma Chemiczna Dwory S.A. produkuje następujące typy PCW:
PCW E 68 Pbs - posiadający zdolność tworzenia plastizoli (do przerabiania "przez pasty") bez dodatku stabilizatora,
PCW E 68 P - posiadający zdolność tworzenia plastizoli (do przerabiania "przez pasty") z dodatkiem stabilizatora,
PCW E 68 N - ogólnego stosowania.
Poszczególne typy różnią się między sobą własnościami fizykochemicznymi m.in.: stabilnością termiczną oraz lepkością.

Emulsyjny polichlorek winylu (do przerabiania "przez pasty") wykorzystywany jest do produkcji: wyrobów spienionych (np. wykładziny podłogowe, ścienne, sztuczna skóra), wyrobów odlewanych, powlekanych, impregnowanych i maczanych, wyrobów litych oraz do produkcji separatorów akumulatorowych metodą spiekania. PCW ogólnego stosowania służy do wyrobu folii miękkiej metodą kalandrowania i wytłaczania, "dry blend" w mieszaninie z PCW suspensyjnym.