pierwsza strona

POLIAMID 6 = TARNAMID®

Tarnamid® to nazwa handlowa poliamidu-6 do wtrysku i wytłaczania

Wyroby:

 • osłonki poliamidowe
 • rurki z poliamidu 6
 • rurki z poliamidu 11 i 12
Charakterystyka ogólna:
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność, twardość
 • wysoka odporność na uderzenia
 • wysoka zdolność tłumienia drgań mechanicznych
 • dobra wytrzymałość zmęczeniowa
 • bardzo dobre własności ślizgowe, odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia
 • wysoka odporność cieplna, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej od -60oC do +80oC, a chwilowo do +140oC
 • wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na działanie rozpuszczalników organicznych, w tym olejów, smarów, paliw a także roztworów soli, mydła, wody morskiej, mleka
 • znaczna chłonność wilgoci wpływająca na własności mechaniczne i elektryczne
 • własności samogasnące
 • dobre własności elektroizolacyjne
 • dopuszczalny kontakt z żywnością

Poliamid T-27:

Poliamid T-30
to poliamid o:
 • wysokim ciężarze cząsteczkowym
 • lepkości 2,9-3,8+/- 0,025
 • zawartości monomeru poniżej 0,3%
 • zawartości wilgoci poniżej 0,05

Zastosowanie:
 • produkcja detali metodą przetwórstwa wtryskowego stosowanych w motoryzacji, transporcie i elektronice
 • wyrób części maszyn, artykułów sportowych i gospodarstwa domowego
 • produkcja folii i osłonek, jedno- i wielowarstwowych przeznaczonych na opakowania do produktów spożywczych
 • produkcja granulatów konstrukcyjnych metodą compoundowania
 • produkcja rurek, profili, płyt